خانه ی سبز

امشب که داشتم توی سایت تستر و نگاه می کردم قسمت کیکها بودم کیک اسفنجی... بعدش یادم افتاد به این که امروز که یه کیک ساده پخته بودم و عصر به خونه عمه ام برده بودم . صحبت از کیک و اینا شده بود. عمه به من گفت که روز یک شنبه که من و فاطمه دختر عمه ام بیرون رفته بودیم دختر عمویم به خانه عمه زنگ زده بود و خبرم را گرفته بود می خواست دستور کیک رو ازم بپرسه.کار مهمی نبود اما خوشحال شدم .

نوشته شده در چهارشنبه 9 بهمن 1392ساعت 23:20 توسط الی نظرات (2)


Design By : Pars Skinکد موسیقی برای وبلاگ